кадрирован_DSC00493_ред 2

Загородній Василь Володимирович

кандидат медичних наук, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров'я людини

Кафедру фізичного виховання та здоров’я людини було створено за наказом ректора Черкаського державного технологічного університету від 13.03.2015 на базі кафедри фізичного виховання.

З 2015 року очолює кафедру кандидат медичних наук  Загородній Василь Володимирович.

До складу науково-педагогічного персоналу кафедри фізичного виховання та здоров’я людини входять кандидат медичних наук  Загородній В.В.,  кандидат педагогічних наук, доцент Онопрієнко О.В.,  кандидат історичних наук Ярославська Л.П., старші викладачі Кандиба П.О., Матусевич А.М., Субота В.В. 

 Кадрове забезпечення відповідає чинним Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та базується на наступних принципах:
  • відповідності наукових спеціальностей науково-педагогічних працівників освітнім галузі знань та спеціальності;
  • обов’язковості періодичного проходження стажування і підвищення кваліфікації викладачів;
  • моніторингу рівня наукової активності науково-педагогічних працівників;
  • провадження результатів стажування та наукової діяльності у освітній процес.

Кафедра ФВЗЛ

Завдання кафедри полягає у формуванні інтелектуальної еліти країни в вихованні фізичної культури, здорового способу життя та бережного ставлення до власного здоров’я та здоров’я громадян України.

Викладацький склад кафедри постійно працює над підвищенням своєї педагогічної майстерності, рівня науково-методичної роботи, удосконаленням організації занять із фізичного виховання й спорту серед студентів.

Згідно навчальних планів спеціальності заняття з дисципліни “Фізичне виховання” в університеті проводяться щотижнево в обсязі 2 години зі студентами денної форми навчання І-ІІ курсів 5 факультетів та навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами. Навчальні заняття з фізичного виховання проводяться відповідно до навчальних програм, розроблених для кожної спеціальностію.
Викладачі кафедри фізичного виховання та здоров’я людини проводять навчальну роботу зі студентами всіх факультетів ЧДТУ у вигляді практичних занять з легкої атлетики, настільного тенісу, волейболу, баскетболу. Студенти з вадами здоров’я займаються за спеціальними науково-обґрунтованими методиками у спеціальних медичних групах в обладнаній спортивній залі лікувальної фізкультури (ЛФК)

Стадіон університету

Студенти мають можливість займатися у спортивному комплексі ЧДТУ, що має потужну матеріально-технічну базу та оснащений сучасним обладнанням, а саме:  

стадіон з футбольним полем 105 на 70 м, 400-метрова легкоатлетична доріжка, три спортивні ігрові зали, тренажерний зал, спортивний зал оздоровчої гімнастики,  відкриті спортивні майданчики.

 

Спортивний зал корпусу № 2
Спортивний зал корпусу № 7

Навчальна дисципліна “Фізичне виховання”, що передбачена навчальними планами спеціальностей, підготовку з яких здійснює університет, на 100 % забезпеченаі підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами як у друкованому, так і в електронному вигляді, при цьому більшість з них написані викладачами кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно впроваджує в навчальний процес сучасну методику та технології, використовує мультимедійну техніку, систему підтримки дистанційного навчання студентів (moodle.chdtu.edu.ua) на базі системи дистанційного навчання Moodle, а також платфоми classroom.google.comщо активно використовується студентами денної  форми, які навчаються за різними спеціальностями і бажають за допомогою технологій дистанційного навчання здобути глибокі знання.

Для залучення студентів до систематичних занять спортом в університеті проводяться спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи. Найбільш комплексними заходами є змагання, пробіги, походи присвячені Всеукраїнському Дню працівника фізичної культури і спорту; обласні універсіади та чемпіонати; спартакіада «Першокурсник ЧДТУ» (7 видів спорту); спартакіада серед збірних студентських команд факультетів (7 видів спорту); спартакіада серед збірних команд гуртожитків; спартакіада «Здоров’я» серед професорсько-викладацького складу та співробітників; фінальні змагання з Державного тестування; змагання серед збірних студентських команд факультетів з рухливих ігор та естафет; спортивні студентські свята «Осінній марафон», «Молодість, краса, чарівність», «Спорт для всіх».

 

Зал лікувальної фізичної культури
Спортивний зал корпусу № 2
Спортивний зал корпусу № 6
Спортивний зал корпусу № 7

Діяльність кафедри здійснюється на засадах самовдосконалення. На кафедрі ведеться навчально-методична та науково-дослідна робота. Щорічно викладачами кафедри публікується 1-2 посібники, близько 15 науково-методичних праць, проводиться наукова конференція зі студентами університету. Викладачі кафедри щорічно беруть участь в роботі наукових конференцій,  в т.ч. міжнародних.

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за темою: “Розробка інноваційних форм та методів організації фізичного виховання у ВЗО для покращення фізичної підготовленості студентів та стану їх здоров’я”. 

Публікації викладачів кафедри

До науково-дослідної роботи, яка тематично пов’язана з навчальним процесом і науковими напрямами досліджень кафедри, залучаються студенти через  написання рефератів, тез доповідей, наукових конкурсних робіт, участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Науково-дослідна діяльність студентів здійснюється у таких формах:

  • участь у наукових і проблемних групах, факультативах при кафедрі;
  • організація і проведення олімпіад з професійно-орієнтованих дисциплін;
  • написання наукових конкурсних робіт;
  • участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Колектив кафедри ФВЗЛ постійно працює над удосконаленням навчального та тренувального процесу,  системи управління науково-дослідною діяльністю студентів, зміцненням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку інтелектуальної праці.

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, вул. Добровольського 5;   6,7 корпус, 

Тел. (0472) 51-36-64

E-mail: [email protected]

Презентація кафедри фізичного виховання та здоров’я людини: