1014 рухливих ігор та естафет у загальній системі фізичного виховання : навч. посіб. [Текст] / В.М. Войнов, С. В. Войнов, П. О. Кандиба, С. О. Коваленко, В. В. Щириця; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 420 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист від 20.06.2014 №1/11-9637).

.

Змагально-ігровий метод у системі фізичного виховання: навч. посіб. [Текст] / В.М. Войнов, Л. П. Ярославська, П. О. Кандиба, В. В. Щириця; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 299 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист від 22.12.2010 №1/11-11797).

З позиції теорії та методики фізичного виховання, спортивної фізіології, психології та педогогіки висвітлюється значення і роль ігорової та змагальної діяльності в психічному і физичному розвитку людини. Подано характеристику рухливих ігор та естафет і методику їх проведення у контексті розвитку фізичних якостей особистості. З досвіду проведення навчально-тренувальних занять та спортивно-масових заходів в університеті систематизовано й описано 400 фізичних вправ, 200 рухливих ігор та естафет.

Загородній В. В. Оздоровчий біг у системі фізичного виховання студентів ВНЗ : навчальний посібник [Текст] / В. В. Загородній, Л. П. Ярославська. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2016. – 247 с. (гриф Вченої ради ЧДТУ).

У навчальному посібнику висвітлюються питання загальної характеристики оздоровчого бігу, мотивації та протипоказань до занять бігом, основи техніки бігу та методики навчання. Наведено гігієнічні рекомендації та теоретичні питання самоконтролю. Викладено ознаки травм опорно-рухового апарату  та комплекси  заходів  першої медичної допомоги.

Навчальний посібник призначений для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання вищих навчальних закладів при проведенні навчальних занять і самостійної підготовки,  викладачів фізичного виховання, фахівців у сфері фізичної культури та спорту, прихильників оздоровчого бігу та здорового способу життя.

Ярославська Л.П. Спортивні ігри у системі фізичного виховання студентів ВНЗ: навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей ВНЗ I-IV рівня акредитації / Л.П. Ярославська, С.І. Мариненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 436 с. (гриф Вченої ради ЧДТУ).

У навчальному посібнику висвітлюються питання вивчення курсу теорії та методика викладання вибраних ігрових видів спорту; надбання знань, умінь, професійно-педагогічних навичок для організації самостійної, навчальної, тренерсько-педагогічної, виховної роботи. Подано характеристику спортивних ігор і методику їхнього проведення у контексті розвитку фізичних якостей особистості.

Для студентів усіх спеціальностей, викладачів фізичного виховання та фахівців у сфері фізичної культури та спорту

Ярославська Л.П. Безпека та охорона праці у системі фізичного виховання студентів ВНЗ [Текс] : навчальний посібник / Л.П. Ярославська, С.І. Токар. – Черкаси : 2013. – 283 с. (гриф Вченої ради ЧДТУ).

У посібнику висвітлюються питання щодо додержання правил безпеки з попередження та профілактики травматизму, нещасних випадків і ушкоджень під час занять з фізичного виховання та спорту, санітарно-гігієнічного режиму, вимог пожежної безпеки; наведені види інструктажів з охорони праці та порядок їхнього проведення, також представлені рекомендовані форми журналів, зразки інструкцій, акти-дозволи на проведення занять і випробування гімнастичних приладів тощо.

Видання розраховане для студентів усіх спеціальностей та науково-педагогічних працівників, фахівців в області фізичної культури та спорту.

Спортсмени Черкащини на Олімпійських та Паралімпійських іграх : навчально-методичний посібник з дисципліни “Фізичне виховання“ / авт.-укл. : Л.П. Ярославська ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013 – 67 с.

У виданні простежується історія розвитку Олімпійського руху на Україні та його зародження на Черкащині. Зібрано біографічні дані відомих спортсменів черкаського краю, вивчення яких має на меті просвітницький та виховний аспекти. Подані контрольні питання, тематика рефератів, довідкова інформація.

Для використання в навчальному процесі, для самостійної роботи студентів, також для підготовки спортивних заходів тощо.

Онопрієнко О.В. Організація і зміст навчально-вихованого процесу з фізичного виховання студентів у ВНЗ : навчально-методичний посібник / О.В.Онопрієнко, О.М.Онопрієнко, В. В. Загородній. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 64 с.

У данному навчально-методичному посібнику змістовно розкрито проблеми професійного самовизначення учнівської молоді. Наведена характеристика професійно-прикладної фізичної підготовки,як складової частини фізичного виховання і самовиховання,що найкращим чином забезпечує формування та удосконалення  фізичних і психофізичних якостей, умінь і навичок, які мають суттєве значення для конкретної професійної діяльності. 

Онопрієнко О.В. Основи атлетизму та сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні : навчально-методичний посібник / О.В. Онопрієнко, О.М. Онопрієнко О.М., В.І. Биченко В.І. – Черкаси, ЧДТУ, 2015. – 119 с.

У посібнику викладені основні положення атлетизму, наведені спеціальні поняття і терміни. Приклади вправ з обтяженнями на відповідні групи м’язів та спеціальне обладнання і тренажери доповнено ілюстраціями. Наведено типи статури й індивідуалізація тренування Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, тренерів.

Олексієнко Я.І., Дуднік І.О., Курінна В.В. Основні чинники здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 176 с.

У даному навчальному посібнику розкриваються основні чинники здорового способу життя молоді. Наведені теоретичні та розкриті практичні рекомендації щодо збереження та зміцнення здоров’я.

Видання розраховане для фахівців з фізичної культури, студентів, спортсменів, всіх охочих зберегти і зміцнити власне здоров’я.

Хоменко І.М., Олексієнко Я.І., Субота В.В. Україна на Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх. Видатні черкаські спортсмени: навч.-метод. посіб. : 2-е вид. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2019. – 128 с.

У навчально-методичному посібнику розкриваються історичні аспекти Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, участь в них українських і черкаських спортсменів, їхні перемоги та поразки; біографічні дані. Видання розраховане на студентів ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я, фахівців з фізичної культури, спортсменів.

.

.