Фізичне виховання було запроваджено в Черкаському філіалі Київського політехнічного інституту у 1972 р., а з 1973 р. створено секцію фізичного виховання при кафедрі гуманітарних наук. 

Першим викладачем і керівником секції був Гусаченко Микола Миколайович, який очолював її протягом 15 років.

Кафедра фізичного виховання була сформована в 1987 р. як самостійна кафедра. Засновником і завідувачем кафедри був кандидат педагогічних наук, доцент Ведмеденко Борис Федорович.

У різні роки кафедру очолювали:

з 1972 до 1987 рр., 1999 до 2002 рр. – старший викладач Гусаченко Микола Миколайович;

з 1987 до 1991 рр., 2002-2003 рр. – к.п.н., доцент Ведмеденко Борис Федорович;

з 1991 до 1999 р. – к.п.н., доцент Калініченко Олексій Іванович.

з  2003 до 2015 р. –  к.і.н., доцент Ярославська Лариса Петрівна.

За наказом ректора Черкаського державного технологічного університету від 13.03.2015 кафедру фізичного виховання  було перейменовано на кафедру фізичного виховання та здоров’я людини.

З березня 2015 року кафедру очолює  кандидат медичних наук, доцент кафедри  Загородній Василь Володимирович.

 Навчальний процес забезпечують штатні працівники: 3 – доцента, 3 – старших викладача, 1 – ст. лаборант.

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає навчальну дисципліну «Фізичне виховання» студентам університету всіх напрямів підготовки і факультетів та забезпечує належний рівень проведення академічних, навчально-тренувальних занять з різних видів спорту, організацію та проведення спортивно-масових заходів, фізкультурно-оздоровчої роботи в університеті, місті, області.

Академічні заняття для студентів основного відділення проводяться у вигляді практичних занять з легкої атлетики, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, ЗФП. Студенти з вадами здоров’я займаються за спеціальними науково-обгрунтованими методиками у спеціальному медичному відділенні в обладнаній спортивній залі ЛФК.

Студенти та співробітники університету мають можливість оздоровлюватися та підвищувати свою спортивну майстерність у  спортивних секціях відповідно до своїх вподобань.