Науково-дослідна робота кафедри проводиться по темі: «Розробка інноваційних форм та методів організації фізичного виховання у ВЗО для покращення фізичної підготовленості студентів та стану їх здоров’я».

За результатами досліджень викладачами Загороднім В.В. та Ярославською Л.П. опубліковані статті «Обґрунтування організаційно-педагогічних заходів покращення фізичного виховання студентів на основі показників фізичної підготовленості»; «Корекція організаційно-педагогічних заходів фізичного виховання студентів з урахуванням показників їхнього фізичного розвитку»;  «Взаємозв’язок показників розвитку станової сили та фізичного розвитку студентів технічних вишів»; «Дослідження функціонального стану серцево-судинної системи студентів технологічного університету» у фахових виданнях.

Щорічно викладачі кафедри публікують результати своїх досліджень у фахових виданнях та беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Щорічно на кафедрі проводиться студентська науково-практична конференція за програмою Дня студентської науки.

Кафедра впроваджує сучасні методи організації навчального процесу підготовки студентів. У навчальний процес впроваджена оптимально збалансована оціночна система з фізичного виховання для студентів основної, спеціальної медичної групи та групи спортивного удосконалення.

Для полегшення вивчення студентами основних розділів програми: теоретичного, методичного, практичного постійно оновлюється навчально-методичне забезпечення кафедри.