Онопрієнко Олександр Васильович

Доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я людини, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

e-mail:

Науково-педагогічна біографія

У 1994 р. закінчив Черкаський державний педагогічний інститут за спеціальністю  «Фізична культура», кваліфікація «Учитель фізичної культури».   Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», диплом    № ДК 053161 від 08.07.2009 р.; вчене звання –  доцент кафедри фізичного виховання, диплом 12 ДЦ № ДЦ 029043 від 10.11.2011 р. Тема дисертації:  “Формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі вивчення фахових дисциплін”. Підвищення кваліфікації у 2015 р. у Національному університеті фізичного виховання і спорту України (м.Київ). Теми: «Науково-метод.основи ФВіС студентської молоді. Зміст і методика ФВіС студентів. Інноваційні технології у ФВіС. Психологія педагогічного спілкування у ВНЗ».«Особливості досягнення оздоровчого ефекту в умовах занять фізичним вихованням». 08-17.06.2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 124570 від 17.06.2015 реєстраційний номер 12.

Основні дисципліни, що викладаються

«Фізичне виховання» 

Основні навчально-методичні праці

Монографії:

1.    Патріотичне
виховання майбутніх учителів фізичної культури 
у позааудиторній діяльності: Монографія / О. М. Онопрієнко,
О. В. Онопрієнко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017.
– 188 с.

2. Формування базових
професійнихкомпетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі
вивчення фахових дисциплін: Монографія / О. В. Онопрієнко,
О. М. Онопрієнко. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 273 с. 

 Навчально-методичні посібники:

1. Онопрієнко О.В. Основи атлетизму та сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні : навчально-методичний посібник / О.В. Онопрієнко, О.М. Онопрієнко О.М., В.І. Биченко В.І. – Черкаси, ЧДТУ, 2015. – 119 с.

2. Онопрієнко О.В. Організація і зміст навчально-вихованого процесу з фізичного виховання студентів у ВНЗ : навчально-методичний посібник / О.В.Онопрієнко, О.М.Онопрієнко, В. В. Загородній. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 64 с.

3.   Особливості фізичного виховання студентів у спеціальних медичних групах: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / [упоряд. О. В. Онопрієнко] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 116 с. – Назва з титульного екрана. Навчально-методичний посібник. – Черкаси, 2018. – 116 с.

4. Професійно-прикладна фізична підготовка спеціаліста туристичної галузі: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / [упоряд. О.В. Онопрієнко, О.М. Онопрієнко]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 111 с. – Назва з титульного екрана. Навчально-методичний посібник. – Черкаси, 2019. – 111 с.

5. Формування патріотизму у студентів вищих навчальних закладів засобми фізичного виховання: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / [упоряд. О.В. Онопрієнко]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 143 с. – Назва з титульного екрана. Навчально-методичний посібник. – Черкаси, 2020. – 143 с.

Навчально-методичні рекомендації:

1.Методичні вказівки: Самостійні заняття з фізичного виховання             для студентів спеціальних медичних груп: методичні вказівки [Електронний ресурс] / [упоряд. О. В. Онопрієнко,О.М.Онопрієнко] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 46 с. – Назва з титульного екрана. Навчально-методичний посібник. – Черкаси, 2019. – 46 с.

Сфера наукових інтересів

Фізичне виховання і спорт; компетентнісне спрямування та інноваційний розвиток фізичного виховання  у  європейському вимірі.

 

Основні наукові досягнення та здобутки

Автор та співавтор 62 публікацій , з них  47 наукового та 15 навчально-методичного характеру, в тому числі 32 у наукових фахових виданнях.

Статті

1.

Участь у конференціях

ХVІ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення» (м.Суми 2016);

VII Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 24-25.03.2016 р. (м.Черкаси, 2016);

ХІХ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і оствіти в умовах глобалізації» 30.11. 2016 р.(м.Переяслав –Хмельницький,2016);

Перша міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку харчової індустрії», 19-20.10.2017 р. (м.Черкаси, 2017);

Перша регіональна історично-краєзнавча   конференція “Персоналістичний вимір історії Черкащини”, 12.03.2018 р.  (м.Черкаси, 2018);

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», 22-23.03.2018 р.  (м.Черкаси, 2018)

Онопрієнко О.В. Спортивний туризм як засіб рекреації / О.В.Онопрієнко, О.М.Онопрієнко // Х Міжнародна науково-практична конференція « Туристичний та готельно-ресторанний бізнес В Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 21-22.03.2019 р, м.Черкаси[Електронний ресурс]: у 2-х томах/ М-во освіти і науки України, Черкас.держ.технол.ун-т. – (м.Черкаси2019).

 
 

Інші види діяльності

Заступник завідуючого кафедри з наукової роботи.

Керівник ЗПЕ№27.

Член комісії з петань евакуації ЧДТУ.