Студентська конференція

 

З метою популяризації фізичного виховання і спорту та у зв’язку із проведенням днів студентської науки у Черкаському державному технологічному університеті.

 Кафедра фізичного виховання та здоров’я людини (19.04.2022р, онлайн-конференція), 

взяла активну участь у підготовці та залученні студентів до обговорення ключових питань фізичної культури  та здоров’я студентської молоді. Учасниками  конференції була  досліджена проблематика оздоровчо-лікувальної фізичної культури , здорового способу життя та його складових, історичних коренів виникнення фізкультурного руху в Україні , розглянуті практики для допомоги стабілізації організму людини під час військових дій, патріотичного виховання засобами фізичної культури та спорту. Доповіді представлені в кількості 12, СЕКЦІЯ : Форми та методи підвищення фізичної підготовленості студентів.

За результатами підготовлених тез доповідей та виступів студентів було визначено трьох переможців:

 І місце – Студ. гр. КН-2001,ФІТІС, Букарьова Д.Д.

Кер. доц. Онопрієнко О.В.

Практики для допомоги стабілізації організму людини під час військових дій.

2 місце – Студ. гр. ПЛ-01,ЛФ,Бондар Є.А.

Кер.ст. викл. Субота В.В.

Психофізіологічний стан організму студентської молоді.

3 місце – Студ. гр. БІ-201,ФЕТР, Чорнодобровська В.А.

Кер. ст. викл. Матусевич А.М.

Патріотичне виховання засобами фізичної культури та спорту.